Często jesteśmy w sytuacji, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić w naszym życiu prywatnym lub zawodowym lub jakie będą efekty podjętych działań. W takich momentach chętnie poradzilibyśmy się kogoś mądrego, ale również kogoś, kto będzie obiektywny, a jego rada będzie dobra i właściwa.

W takich momentach życia najbardziej odpowiednim doradcą jest I Cing czyli Księga Przemian, bowiem jest ona akumulacją mądrości wielu pokoleń. Mówi się, że Księga Przemian to "Ktoś, kto wie". Dlatego zwracanie się do Księgi Przemian traktuje się, jako zwracanie się do kogoś, kto posiada mądrość i wiedzę.

I Cing - Księga Przemian powstała ok. trzy tysiące lat p.n.e. Jest jednym z najstarszych zabytków światowej literatury i jedną z najstarszych ksiąg. U podstaw Księgi Przemian leży zasada, która zmianę traktuje jako najważniejszy czynnik regulujący Uniwersum. Jest to słynne powiedzenie "Jest jedna stała rzecz na świecie. Tą stałą rzeczą jest zmiana". Należy poczuć tą zmianę. Ta zmiana na Ziemi objawia się cyklicznością - dzień, noc, dzień, noc itd. I Cing jest jedyną Księgą Wschodnich Mądrości, która zmianę uczyniła centrum obserwacji. Na podstawie zmiany wnioskuje się o pewnych rzeczach.

Tak więc Księga Przemian jest metodą ukazywania przyszłości poprzez fazy zmian, przez które należy przechodzić na drodze do osiągnięcia celu. Pokazuje ona nam jakie kroki i w jakiej kolejności należy uczynić, aby ten cel osiągnąć. Możemy dowiedzieć się, że należy przyspieszyć nasze działania, ale również możemy dostać informację, że powinniśmy zwolnić czynione kroki, poczekać jakiś czas przez wykonaniem kolejnego kroku, a czasami nawet zaniechać działań na jakiś czas lub w ogóle. Może okazać się, że cel jest nie do osiągnięcia albo że osiągniecie celu wcale nie będzie dla nas korzystne. Księga Przemian może dać również wskazówki, czy drogą do osiągnięcia celu powinniśmy kroczyć sami, czy też korzystnie będzie oprzeć się na kimś z rodziny, przyjaciół czy znajomych.

Inż. Jacek Grzegorz Turant świadczy usługę w zakresie porad z Księgi Przemian.

© 2021 DiagramDuszy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.