Kiedy doświadczamy kłopotów i trudności chcemy znaleźć odpowiedź, dlaczego coś takiego nas spotyka. Najczęściej trudno jest pogodzić się np. z chorobą lub innym nieszczęściem, kiedy nie czujemy, że na to zasłużyliśmy.

Konsultacje feng shui prowadzi Mistrz Praktyki Feng Shui i członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Feng Shui ( International Feng Shui Association IFSA ) z siedzibą w Singapurze www.intfsa.org -  inż. Jacek Grzegorz Turant

Często jesteśmy w sytuacji, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić w naszym życiu prywatnym lub zawodowym lub jakie będą efekty podjętych działań. W takich momentach chętnie poradzilibyśmy się kogoś mądrego, ale również kogoś, kto będzie obiektywny, a jego rada będzie dobra i właściwa.

Zgodnie z Astrologią Chińską 1/6 życia każdego człowieka stanowi Okres Pustki (Czas Pustki). Z tym specyficznym czasem każdy człowiek ma do czynienia przez cztery godziny każdego dnia, dwa miesiące każdego roku i dwa lata z każdych dwunastu lat.

© 2021 DiagramDuszy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.