Konsultacje feng shui prowadzi Mistrz Praktyki Feng Shui i członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Feng Shui ( International Feng Shui Association IFSA ) z siedzibą w Singapurze www.intfsa.org -  inż. Jacek Grzegorz Turant

Kilka najważniejszych uwag o konsultacjach:

 • inż. Jacek Grzegorz Turant prowadzi konsultacje feng shui wszelkiego rodzaju przestrzeni / mieszkań, domów, biur, sklepów, zakładów pracy itd. / zgodnie z zasadą, która mówi, że "feng shui to sztuka życia w harmonii z otaczającą nas przestrzenią i takiego jej kształtowania w sposób świadomy, ażeby ta przestrzeń nas wspomagała". Biorąc pod uwagę, że każda przestrzeń jest inna, że w każdej przestrzeni mieszkają lub pracują inni ludzie, każda konsultacja jest jedyną i niepowtarzalną aranżacją.
 • Konsultacje prowadzone są w celu rozwiązania konkretnego problemu lub w celu ogólnej poprawy feng shui danej przestrzeni.
 • Należy podkreślić, że prowadzone przez Jacka Grzegorza Turant konsultacje uwzględniają polską tradycję i kulturę.
 • Podczas konsultacji stosuje zasadę, że wszystkie zalecane zmiany są argumentowane i dzięki temu klienci wiedzą, dlaczego należy tych zmian dokonać.
 • Konsultacja feng shui oprócz aspektu przestrzennego zawiera również aspekt czasowy, czyli Wędrującą Gwiazdę, która często decyduje o tym, czy dany dom lub firma będzie cieszyć się pomyślnością czy też nie. Wykorzystując technikę Wędrującej Gwiazdy możemy również określić korzystne lub niekorzystne okresy.
 • W ramach konsultacji dla każdej osoby przygotowywany jest wykres Czterech Filarów Przeznaczenia.
 • Każda pełna konsultacja trwa wiele godzin np. w mieszkaniu o powierzchni 50 m2 trwa ok. 4 godzin (oczywiście, gdy nie jest to pełna konsultacja, czas pracy jest odpowiednio niższy np. usługa polegająca na wstępnej ocenie, czy dane mieszkanie będzie korzystne do zamieszkania trwa ok. 40 minut).
 • Konsultacje prowadzone są w każdym miejscu, ale przy konsultacjach przestrzeni odległych od Szczecina powyżej 40 km dolicza się koszty dojazdu.
 • W ramach każdej konsultacji standardowo prowadzona jest lokalizacja promieniowania geopatycznego (cieków wodnych). W przypadku wystąpienia takiego promieniowania, na życzenie klienta ustawiane są neutralizatory.

Rodzaje konsultacji:

Zakres prac w ramach poszczególnych konsultacji:

Zakres prac obejmuje tylko prace najczęściej wykonywane, a faktyczny zakres prac jest większy i zależy od danej, konsultowanej przestrzeni.

Konsultacje przed wprowadzeniem się do domu mieszkalnego obejmują m.in.:

 • wybór odpowiedniego miejsca pod budowę domu
 • wyznaczenie frontu domu / skierowania i osadzenia /
 • doradztwo przy projektowaniu domu lub wprowadzanie zmian do projektów już istniejących
 • ustawianie domu na gotowej działce z uwzględnieniem istniejących już form krajobrazowych
 • usytuowanie drzwi wejściowych w zgodzie z okolicznymi formami krajobrazowymi czyli zgranie wejścia z terenem
 • wyznaczenie wykresu urodzeniowego domu / zgodnie z techniką Wędrującej Gwiazdy /
 • wprowadzanie zmian w budynkach już budowanych lub będących w stanie surowym
 • wykonanie osobistych wykresów mieszkańców

Konsultacje przed rozpoczęciem działalności w nowo budowanych budynkach komercyjnych / biurowcach, sklepach, zespołach budynków itd. / obejmują m.in.:

 • wybór odpowiedniego miejsca pod budowę dla danego biznesu / dla danego rodzaju działalności /
 • wyznaczenie frontu budynków / skierowania i osadzenia /
 • doradztwo przy projektowaniu budynków komercyjnych / projekty powinny uwzględniać rodzaj działalności / lub wprowadzanie zmian do projektów już istniejących
 • ustawianie budynków na gotowej działce z uwzględnieniem istniejących już form krajobrazowych
 • usytuowanie drzwi wejściowych w zgodzie z okolicznymi formami krajobrazowymi czyli zgranie wejścia z terenem
 • wyznaczenie wykresu urodzeniowego budynków / zgodnie z techniką Wędrującej Gwiazdy /
 • wprowadzanie zmian w budynkach już budowanych lub będących w stanie surowym
 • wykonanie osobistych wykresów właścicieli firm lub osób zarządzających

Konsultacje przed wprowadzeniem się do mieszkania obejmują m.in.:

 • w przypadku wskazania przez klienta kilku mieszkań - wybór tego, który będzie najbardziej korzystny dla osób, które mają zamieszkać / z uwzględnieniem Wędrującej Gwiazdy / i zalecenie ewentualnych, podstawowych zmian
 • w przypadku wskazania jednego mieszkania - ocena, czy będzie korzystne dla osób, które mają zamieszkać / z uwzględnieniem Wędrującej Gwiazdy / i zalecenie ewentualnych, podstawowych zmian

Konsultacje w domach mieszkalnych obejmują m.in.

 • aranżację otoczenia budynków - drogi dojazdowe, tereny zielone, tereny rekreacyjne, ścieżki, parkingi, garaże, ogrodzenie itd.
 • równoważenie niekorzystnych kształtów / działek, domów, poszczególnych pomieszczeń /
 • wyznaczanie korzystnego miejsca do usytuowania wody / oczka wodnego, stawu z rybkami, basenu, kaskady wodnej, fontanny itd. / w otoczeniu budynku
 • wykrywanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich neutralizacja
 • określanie najkorzystniejszych kierunków i rejonów geograficznych dla poszczególnych mieszkańców
 • wykonanie osobistych wykresów dla poszczególnych mieszkańców
 • przydział pomieszczeń poszczególnym mieszkańcom z uwzględnieniem ich korzystnych kierunków i rejonów geograficznych oraz osobistych wykresów
 • określanie korzystnej kolorystyki pomieszczeń ze względu na funkcje i rejon, w którym się znajdują
 • dobór odpowiedniego wyposażenia
 • ustawianie wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach
 • wykonanie wykresu urodzeniowego budynku
 • rozwiązywanie zgłoszonych problemów
 • zastosowanie odpowiednich remediów feng shui

Konsultacje w mieszkaniach obejmują m.in.

 • równoważenie niekorzystnych kształtów poszczególnych pomieszczeń
 • wykrywanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich neutralizacja
 • określanie najkorzystniejszych kierunków i rejonów geograficznych dla poszczególnych mieszkańców
 • wykonanie osobistych wykresów dla poszczególnych mieszkańców
 • przydział pomieszczeń poszczególnym mieszkańcom z uwzględnieniem ich korzystnych kierunków i rejonów geograficznych oraz osobistych wykresów
 • określanie korzystnej kolorystyki pomieszczeń ze względu na funkcje i rejon, w którym się znajdują
 • dobór odpowiedniego wyposażenia
 • ustawianie wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach
 • wykonanie wykresu urodzeniowego mieszkania
 • rozwiązywanie zgłoszonych problemów
 • zastosowanie odpowiednich remediów feng shui

Konsultacje w firmach obejmują m.in.:

 • wykrywanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich neutralizacja
 • równoważenie niekorzystnych kształtów poszczególnych pomieszczeń
 • wyznaczanie korzystnego miejsca do usytuowania wody / akwarium, kaskady wodnej, fontanny itd. / wewnątrz budynku
 • określanie korzystnych kierunków i rejonów geograficznych dla właścicieli lub osób zarządzających oraz dla poszczególnych pracowników
 • wykonanie osobistych wykresów dla właścicieli lub osób zarządzających oraz dla poszczególnych pracowników
 • określenie najkorzystniejszych pomieszczeń dla właścicieli lub osób zarządzających
 • przydział pomieszczeń poszczególnym pracownikom z uwzględnieniem ich korzystnych kierunków i rejonów geograficznych, osobistych wykresów oraz rodzaju wykonywanej pracy
 • określanie odpowiedniej kolorystyki elewacji / dla firm mających wejście z ulicy /
 • określanie odpowiednich miejsc na reklamy i tablice informacyjne
 • określanie odpowiedniej kolorystyki pomieszczeń ze względu na funkcje i rejon, w którym się znajdują
 • dobór odpowiedniego oświetlenia
 • dobór odpowiedniego wyposażenia
 • ustawianie wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach
 • wykonanie wykresu urodzeniowego firmy
 • dobór zespołów pracowniczych
 • wyznaczenie korzystnych dni na wykonanie określonych czynności np. podpisanie ważnego kontraktu, zakładanie nowej firmy itp.
 • rozwiązywanie zgłoszonych problemów
 • zastosowanie odpowiednich remediów feng shui

Dodatkowo w placówkach handlowych m.in.:

 • odpowiednie rozmieszczenie towaru i wyposażenia w celu zachęcenia klientów do chodzenia po całym sklepie / obiekcie handlowym /
 • dobór odpowiednich regałów wystawowych / w zależności od branży /
 • wyznaczenie miejsc na kasy
 • wyznaczenie miejsc pracy dla sprzedawców

Konsultacje w firmach mieszczących się we własnych budynkach wolnostojących obejmują m.in.:

 • aranżację otoczenia budynków - drogi dojazdowe, tereny zielone, ścieżki, parkingi, garaże, ogrodzenie itd.
 • wykrywanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich neutralizacja
 • równoważenie niekorzystnych kształtów / działek, budynków, poszczególnych pomieszczeń /
 • wyznaczanie korzystnego miejsca do usytuowania wody / oczka wodnego, kaskady wodnej, fontanny itd. / w otoczeniu budynku
 • wyznaczanie korzystnego miejsca do usytuowania wody / akwarium, kaskady wodnej, fontanny itd. / wewnątrz budynku
 • określanie korzystnych kierunków i rejonów geograficznych dla właścicieli lub osób zarządzających oraz dla poszczególnych pracowników
 • wykonanie osobistych wykresów dla właścicieli lub osób zarządzających oraz dla poszczególnych pracowników
 • określenie najkorzystniejszych pomieszczeń dla właścicieli lub osób zarządzających
 • przydział pomieszczeń poszczególnym pracownikom z uwzględnieniem ich korzystnych kierunków i rejonów geograficznych, osobistych wykresów oraz rodzaju wykonywanej pracy
 • określanie odpowiedniej kolorystyki elewacji
 • określanie odpowiednich miejsc na reklamy i tablice informacyjne
 • określanie odpowiedniej kolorystyki pomieszczeń ze względu na funkcje i rejon, w którym się znajdują
 • dobór odpowiedniego oświetlenia
 • dobór odpowiedniego wyposażenia
 • ustawianie wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach
 • wykonanie wykresu urodzeniowego budynków
 • dobór zespołów pracowniczych
 • wyznaczenie korzystnych dni na wykonanie określonych czynności np. podpisanie ważnego kontraktu, zakładanie nowej firmy itp.
 • rozwiązywanie zgłoszonych problemów
 • zastosowanie odpowiednich remediów feng shui

Dodatkowo w placówkach handlowych m.in.:

 • odpowiednie rozmieszczenie towaru i wyposażenia w celu zachęcenia klientów do chodzenia po całym sklepie / obiekcie handlowym /
 • dobór odpowiednich regałów wystawowych / w zależności od branży /
 • wyznaczenie miejsc na kasy
 • wyznaczenie miejsc pracy dla sprzedawców

© 2021 DiagramDuszy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.