W ramach usługi astrologicznej Dorota Załęska Turant prowadzi m.in. indywidualna analizę horoskopów: urodzeniowego i partnerskiego oraz sporządza horoskop elekcyjny.

Horoskop urodzeniowy / indywidualny /

Horoskop urodzeniowy pokazuje wszystkie potencjały i możliwości człowieka jakie sobie przyniósł na to życie tj. predyspozycje zawodowe i życiowe. Na podstawie takiego horoskopu można przewidzieć jak dany człowiek będzie funkcjonował w społeczeństwie, partnerstwie, jaki stosunek będzie miał do dzieci, jaki jest jego system wartości i do czego będzie dążył w swoim życiu. Horoskop urodzeniowy pomaga zrozumieć kim jesteśmy, dlaczego postępujemy tak a nie inaczej, a ponadto pokazuje jak nas odbierają inni ludzie. Możemy również dowiedzieć się czy mamy zdolność do zarabiania pieniędzy i czy mamy szczęście w hazardzie. Sporządzenie horoskopu urodzeniowego jest szczególnie ważne dla młodych osób, które muszą dokonać wyboru kierunku nauczania. Często okazuje się, ze po podjęciu studiów młodzi ludzie stwierdzają, iż nie jest to dziedzina w której się zrealizują. Przy uniknięciu takich pomyłek życiowych pomoże horoskop urodzeniowy danej osoby, bowiem na jego podstawie można ustalić kierunek studiów, do którego jesteśmy najbardziej predysponowani.

Na podstawie horoskopu urodzeniowego można prognozować okresy, które są dla nas sprzyjające w określonych dziedzinach naszego życia oraz te, kiedy powinniśmy zachować szczególna ostrożność. Jest to istotne przy podejmowaniu ważnych decyzji, czy to z zakresu finansów, partnerstwa czy tez spraw zawodowych. Ponieważ każdy człowiek ma wpływ na swoje życie, znajomość mających nastąpić wydarzeń pozwoli na uniknięcie podjęcia pochopnych decyzji pod wpływem impulsu. Warto również wiedzieć w jakiej dziedzinie życia możemy liczyć na przychylność planet. Często się zdarza, ze osoby nie wiedząc o tych korzystnych okresach, nie podejmują decyzji, które w przyszłości mogłyby przynieść wiele korzyści. Zatem warto jest znać swój horoskop urodzeniowy.

Horoskop partnerski / porównawczy /

Na podstawie horoskopów urodzeniowych można sporządzać horoskopy porównawcze partnerskie. Taki horoskop porównawczy pozwala odpowiedzieć na pytanie jak partnerzy będą wzajemnie na siebie oddziaływać, jaki będą mieli wzajemny stosunek do siebie, czy istnieje miedzy nimi porozumienie oraz czego mogą wzajemnie od siebie oczekiwać. Zrozumienie wzajemnych relacji bardzo często pozwala na unikniecie napiec czy trudności pomiędzy partnerami. Horoskop partnerski pokaże również czy dana para może mieć problemy z płodnością czy tez wręcz odwrotnie. Astrologia porównawcza wykorzystywana jest również do sporządzania horoskopów pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi a także pomiędzy osobami, które prowadza wspólny interes. Horoskopy porównawcze doskonale pokazują relacje pomiędzy pracodawca a współpracownikami.

Generalnie horoskop porównawczy pokazuje relacje w związkach partnerskich, wspólny dobór partnerów fizyczny i psychiczny, napięcia oraz możliwości ich uniknięcia.

Przy pomocy horoskopów porównawczych można dobierać wspólników w interesie, współpracowników i pracowników. Można dobierać zespoły pracownicze oraz wskazywać rozwiązania mające wpływ na wydajność pracy.

Horoskop elekcyjny

W życiu każdego człowieka są okresy, w których wszystko idzie łatwiej bez napiec czy trudności oraz takie, gdzie możemy napotykać tylko na same przeszkody.

Horoskop elekcyjny służy do znalezienia odpowiedniej daty i godziny rozpoczęcia każdego przedsięwzięcia np. otwarcia firmy, podpisania ważnych umów, wzięcia kredytu, podróży, rozpoczęcia budowy domu czy nawet podjęcia tak ważnej decyzji jak zawarcie ślubu. Jeżeli człowiek rodzi się i ma sprzyjający układ planet to można powiedzieć, ze jego życie nie musi być usłane trudnościami. Taki horoskop elekcyjny jest horoskopem urodzeniowym danego przedsięwzięcia i jeżeli dobierzemy najbardziej korzystny czas jego rozpoczęcia to możemy uniknąć wielu niespodziewanych sytuacji. Ponadto na podstawie takiego horoskopu można przewidywać przyszłe okresy korzystne jak i te, gdzie mogą wystąpić okresowe napięcia oraz wskazać możliwości ich uniknięcia.

© 2018 DiagramDuszy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.