Kiedy doświadczamy kłopotów i trudności chcemy znaleźć odpowiedź, dlaczego coś takiego nas spotyka. Najczęściej trudno jest pogodzić się np. z chorobą lub innym nieszczęściem, kiedy nie czujemy, że na to zasłużyliśmy.

Dorota Załęska Turant doradztwo życiowe prowadzi przy pomocy 32 oraz 54 kart klasycznych wykorzystując przy tym inne niekonwencjonalne metody takie jak astrologia czy numerologia.

Konsultacje feng shui prowadzi Mistrz Praktyki Feng Shui inż. Jacek Grzegorz Turant

Często jesteśmy w sytuacji, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić w naszym życiu prywatnym lub zawodowym lub jakie będą efekty podjętych działań. W takich momentach chętnie poradzilibyśmy się kogoś mądrego, ale również kogoś, kto będzie obiektywny, a jego rada będzie dobra i właściwa.

Zgodnie z Astrologią Chińską 1/6 życia każdego człowieka stanowi Okres Pustki (Czas Pustki). Z tym specyficznym czasem każdy człowiek ma do czynienia przez cztery godziny każdego dnia, dwa miesiące każdego roku i dwa lata z każdych dwunastu lat.

© 2019 DiagramDuszy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.